=>> Cuối cùng nhân viên shop sẽ gọi điện lại để xác nhận sản phẩm bạn đặt và thông báo về thời gian nhận hàng cũng như một số chi phí phát sinh (nếu có), hoặc giải đáp các thắc mắc mà các bạn vẫn chưa rõ khi đặt hàng !!